TEREN CONSTRUCȚII, 600 mp, CHIAJNA, STR. LUCEAFĂRULUI NR 117C

 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare
 • 39.500 € vanzare

39.500 €

 • Vanzare Terenrezidential

 • Suprafata: 600m2
 • Zona: MILITARI CHIAJNA
 • 0 camere
 • 0 bai

ID373 - TEREN CONSTRUCȚII, 600 mp, CHIAJNA, STR. LUCEAFĂRULUI NR 117C

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 14523 din 12.12.2018

În scopuI: OPERAȚIUNI NOTARIALE - VÂNZARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, cu modificările si completările ulterioare,

se CERTIFICĂ.:

Pentru terenul situat în județul ILFOV, comuna CHIAJNA, satul CHIAJNA, cod poștal 077040, strada LUCEAFĂRULUI, nr. 117C, nr. cad./carte funciara 2263/2/9/4 + 2263/1/9/4 sau identificat prin PLAN DE SITUAȚIE; PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

În temeiul reglementarilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată cu hotărârea Consiliului local Chiajna nr. 7 din 25.02.2015;

 1. REGIMUL ECONOMIC

Se solicită: OPERAȚIUNI NOTARIALE – VÂNZARE

 • Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. Nr. 7 din data 25.02.2015, terenul se află în UTR Lp locuințe individuale şi (semi)colective mici, situate în noile extinderi (noi poli de interes), realizate pe baza unor lotizări, cu P-P+2+m niveluri (12 m înălțime), dotări pentru învățământ de orice grad, dotări pentru administrație publică. Se autorizează direct dacă loturile şi viitoarele construcții se încadrează în condițiile de la I.5 si II.2, în caz contrar se executa un P.U.Z.
 1. REGIMUL TEHNIC

Se permite realizarea unei locuințe P+1 cu încadrarea în POT maximum=35 %,

CUT maximum=1.25mpAD/mp teren

Clădirea va avea următoarele alinieri: la stradă şi limite laterale = H/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,5 m;

Limita posterioara = H/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m.

Se vor asigura în incintă: doua locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă;

Spații verzi plantate = 20% din suprafața terenului, un copac la 50 mp; alei auto şi pietonale.

Rețele în incinta.

 

Se vor respecta reglementările HG 525/1996 cu privire la asigurarea căilor de acces, accesul carosabil în incinta cu respectarea normelor de însorire fata de construcțiile învecinate. Se vor respecta normele de igiena mediul de viață al populației aprobate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997, distantele între clădiri, suprafețele încăperilor, zone de protecție între funcțiuni, nivel de zgomot, dotări igienico-sanitare. Se vor folosi materiale de construcție durabile, de calitate şi finisaje superioare adecvate funcțiunii. Se interzice să se amplaseze construcții de orice fel în zonele de siguranță ale infrastructurii tehnice, rețelelor edilitare si căilor de comunicații

(drumuri, cai ferate).


Caracteristici

Suprafaţă utilă totală: 600 mp

Utilităţi

Utilitati generale
Curent

Alte oferte