VÂNZARE 600mp Teren Construcții Intravilan, DRAGOMIREȘTI-VALE, STR. NARCISELOR, 48.000€, 0730 014 595

 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare
 • 48.000 € vanzare

48.000 €

 • Vanzare Terenrezidential

 • Suprafata: 600m2
 • Zona: DRAGOMIRESTI
 • 0 camere
 • 0 bai

ID472 - VÂNZARE 600mp Teren Construcții Intravilan, DRAGOMIREȘTI-VALE, STR. NARCISELOR, 48.000€, 0730 014 595

VÂNZARE 600mp Teren Construcții Intravilan, DRAGOMIREȘTI-VALE, STR. NARCISELOR, 48.000€, 0730 014 595

Terenul face parte din intravilan conform P.U.G. şi HCL nr. 20 / 11.05.2012.

REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală a terenului este intravilan A.

Categoria propusă este de folosință A

Imobilul nu se află în zona de protecție a monumentelor istorice (potrivit Legii pentru protejarea monumentelor istorice nr. 422 din 18.07.2001).

REGIMUL TEHNIC:

REGLEMENTARI URBANISTICE ALE ZONEI

POT = 30, CUT = 0,8, Hmax. = 8,50 m, spații verzi pe minim 50%

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT CONFORM PUG

Retrageri impuse

Retragere frontala este de 5 m

Retragere posterioara este de 5 m

Retragerile laterale de 3 m

În conformitate cu prevederile art. 27 din regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996 cu modificările şi completările ulterioare autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, canalizare, energie electrică, iar la extinderile rețelelor tehnico-edilitare care sunt făcute de către investitori sau beneficiari trebuie să fie făcute în acord cu proiectele aprobate de consiliul local pentru întreaga zona de dezvoltare a localității.

În conformitate cu prevederile art. 46 şi art. 46 unu din legea ,r. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, atât noile zone de dezvoltare ale localităților, cât şi modul în care se vor planifica acestea sunt stabilite şi reglementate prin P.U.G.

Se vor avea in vedere condițiile pentru accesul şi intervenția ISU.

Se vor respecta reglementările H.G. 525/1996 cu privire la căile de acces, cu respectarea normelor de însorire față de construcțiile învecinate, împrejmuirea va fi realizată la strada de maxim 1,80 m, se va asigura accesul carosabil în interiorul terenului pentru intervenția PSI.

Se vor respecta normele de igienă şi recomandările privind mediul de viață al populației aprobate cu ordinul ministerului sănătății nr. 536/ 1997, distanta între clădiri , însorire, suprafețe, încăperi, zone de protecție între funcțiuni, nivel de zgomot, dotări igienico-sanitare.

Se vor folosi materiale de construcție durabile şi finisaje superioare adecvate funcțiunii şi amplasamentului. branșamentele la utilități se vor realiza pe baza de aviz de racordare şi proiect avizat de deținătorii rețelelor respective. 

Se vor folosi materiale de construire durabile şi de calitate, precum şi finisaje superioare adecvate funcțiunii.

Alimentarea cu apă şi canalizare , branșamente electrice, extindere branșamente, extindere gaze, branșament gaze, se vor rezolva pe bază de aviz de racordare şi proiect avizat de deținătorii respectivi.

Se vor respecta reglementările în vigoare.

Pentru mai multe detalii şi pentru vizionari vă stăm la dispoziție la 0730 014 595.

Aceasta ofertă aparține exclusiv Agenției Imobiliare ELIS EXPRESS.

 

 


Caracteristici

Suprafaţă utilă totală: 600 mp
Suprafaţă utilă: 600 mp

Utilităţi

Utilitati generale
Curent, Apa, Canalizare, Gaz

Alte detalii zonă

Amenajare strazi
Iluminat stradal

Alte oferte