RGPD

RGPD

RGPD

SC EUROCASA CONSTRUCT SRL, este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor, proprietarilor, clienților și a tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care colaborează. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului, sau când accesați site-ul www.galaxyimob.ro (consiliere în achiziții /închirieri imobiliare, consiliere in vederea vânzării/închirierii unui imobil, susținere in negocieri cu anumiți terți). Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: Nume, Prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura . Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului . Datele personale ale beneficiarilor serviciilor SC EUROCASA CONSTRUCT SRL sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: • a) Persoana vizată (utilizator / client / proprietar); • b) Birourilor Notariale autorizate (in cazul in care solicitarea dumneavoastră necesita încheierea unui act notarial) • c) Agentului ce va fi repartizata solicitarea dumneavoastră • d) Poliție, Parchet, Instanțe, organelor de control competente; SC EUROCASA CONSTRUCT SRL garantează fiecărui beneficiar al serviciilor sale că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului . Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul SC EUROCASA CONSTRUCT SRL la adresa de email: 112@galaxyimob.ro . Informații avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro